Záhady,tajemno,esoterika...

Už dávno se zajímám o esoteriku,přečetla jsem spoustu knížek,ted v době intenetu čtu z něj.Nyní mě napadlo,že vše co mě zajímá schromáždím na tyto stránky.Vše je převzaté,jen to chci mít na jednom místě a občas si v tom něco vyhledat a přečíst.Jsou tu odkazy odkud čerpám.

Zákony magie - mysli, věř, pomáhej a očekávej

Škola magie a kouzel

Pochopit podstatu magie je stejně bláhové, jako chtít pochopit samotnou skutečnost. Jen pro představu. Ze školních lavic víme, že hmota není nic pevného a stabilního. V podstatě je neviditelnou energií a skládá se převážně s prázdných prostorů s kmitajícími poli. Stejně tak naše tělo. Jsme z větší části složeni z prázdného prostoru. A aby toho nebylo dost, tak tímto prázdným prostorem proudí nepřetržitě další částice na své cestě vesmírem. Do jaké míry jsme jimi ovlivňováni je otázka. Toto víme, ale našimi smysly nevnímáme. Vše co vidíme a slyšíme se skládá z kmitů v rozsahu určité frekvence. Tento rozsah, který vnímáme je velmi omezený, a dá se říct, že většina této frekvence je pro nás nedosažitelná. Skutečnost je pro nás jen malý výřez opravdové skutečnosti. Proto nelze pochopit ani pravou podstatu magie, ale můžeme ji přizpůsobit našim omezeným smyslům a vjemům. Někdo řekl, že celé tajemství magie se dá prý vyjádřit jednou větou, a že by chtěl toto tajemství znát. Je to opravdu tak. Jsou to pouhá čtyři slova - Mysli, Věř, Pomáhej a Očekávej. Zdá se to jednoduché a opravdu to jednoduché je. Je nutné ovšem znát zákonitosti bez kterých tato slova zůstanou jen slovy. Tyto zákonitosti Vám zde napomůže osvětlit a představit naše škola magie a kouzel pro základ Vaší magické práce.


Magický zákon - MysliMyšlenka je na počátku každého konání. Je spolu s představou nejdůležitějším prvkem v magické práci. Pokud chcete vést úspěšný a šťastný život, musíte mít bezpodmínečně pod kontrolou své myšlenky a představy. Jednoduché pravidlo zní: Zažeň okamžitě každou destrukční myšlenku a představu. Jak? Jednoduše řekněte: „jdi pryč“. A nahraďte ji okamžitě myšlenkou positivní. Mezi destrukční patří všechny myšlenky a představy o vlastním neúspěchu o své neschopnosti, sebelítost, sebepodceňování ale i špatné smýšlení o druhých a vynášení soudů. Některé z nich: Jsem k ničemu. Věčně zůstanu chudý. Nic se mi nedaří. Mě nikdy nikdo nebude milovat. Jsem hloupý, škaredý atd...

Pozor: nesmí chybět protiváha myšlenek positivních:
Jsem dítě štěstěny. Dokážu to. Na co sáhnu, to se mi daří. Mám rád lidi a lidi mají rádi mě. Miluji a jsem milován. V magické práci používáme myšlenky cílevědomě spolu s představou.

Jaký je cíl magické formule? Na každém začátku zformulujeme cíl naší magické formule. Čím lépe si tento cíl dokážeme představit, tím lépe. Formulace by měla být krátká a v přítomném čase, jakoby už přání bylo splněno. Předpokládejme že přáním je například chata. Potom může formulace vypadat takto: „Mám chatu v krásném prostředí". Po všech stránkách vyhovuje mým potřebám . Tuto formulku je nutné doplnit co možná nejživější představou. Formulovat cíl a doplnit ho představou je vcelku jednoduché a dá se to rychle naučit. Obtížnější je další součást magické práce:


Magický zákon - VěřNezbytná a snad nejtěžší podmínka magické práce. Jednoznačně musíme uvěřit, že cíl je na dosah. Každá pochybnost musí být eliminována hned v zárodku. Jediná přípustná myšlenka je úspěch. Myšlenky udávají směr pro tvořivé síly a víra v dosažení cíle drží v rukou kormidlo. Jestliže si stanovím jako cíl získání chaty, vytvořím formulku a doplním jí představou, tvořivé síly se vydají tímto směrem. Pokud však začnete pochybovat: „Ale já na to nemám", jak by se to pak mohlo podařit? Je to jako kdybych kormidlem otočil na druhou stranu. Dokážete si představit loď, kam dopluje pod tímto vedením. Nedostatek víry v dosažení cíle je vůbec nejčastější příčina neúspěchu. Určitě to znáte. Když něco hrozně moc chci, tak to nedostanu. A když mi na tom zas tolik nezáleží, tak to vyjde. To je způsobeno právě vírou. Když nám na něčem záleží, máme větší sklon k pochybnostem. Hledáme logické příčiny neúspěchu již předem. Naopak, věci pro nás až tak nepodstatné pouštíme z hlavy s tím, že by bylo fajn kdyby vyšly. A zde necháváme volný a nerušený prostor tvořivým silám. Z toho logicky vyplývá, že v magii logika nemá co dělat. Je nutné se vyhnout hledání logických příčin jak už našeho neúspěchu, tak úspěchu. Tvořivé síly mají svojí vlastní cestu, pro nás často velmi překvapivou. Nechme je tedy nerušeně pracovat a věřme jim


Magický zákon - PomáhejZde se dostaneme poprvé k členění magie na bílou a černou. Kdo pozorně četl již asi sám pochopil, že toto členění je opravdu velmi laické. Každá destrukční myšlenka je v podstatě podle tohoto členění černou magií a naopak každá konstruktivní a pozitivní myšlenka magií bílou. Zapomeňme, prosím, na toto členění. Je nedůležité. Co bychom měli však vědět a řídit se tím bez výjimky je to, že naše počínání by nikdy nikomu nemělo uškodit. Myslím to teď obecně a nikoli jen v magické práci. Jedno nejmenované náboženství má velice příhodné pravidlo: Dělej co chceš, jen to nesmí nikomu uškodit. Já dodávám: Dělej co pomůže nejen tobě. Magie má tu kouzelnou moc, že čím více lidem pomáhá, tím je mocnější. Má schopnost bumerangu. Když jí pošleš k více lidem, znásobí se a vrátí se ti zpátky. Posílej nesobeckou lásku a vrátí se ti láska. Posílej nenávist a vrátí se ti mnohonásobně. To jen pro ty, kdo si myslí, že se dá magií škodit. Ano dá se, ale důsledky přijdou vždy, dříve nebo později. Pokud pomáháme druhým, pomáháme tak i sami sobě. V tom je pravá síla MAGICKÉHO ŘETĚZU.

Připoj se k němu a získáš nevídanou sílu. K tomu ještě jedna důležitá poznámka. Pokud na stejné magické práci budou pracovat dva lidé, nebude výsledná síla dvojnásobná, nýbrž mnohonásobně vyšší. Co za sílu asi bude působit ve tvůj prospěch, když v magickém řetězu bude sto, tři sta, tisíc lidí. A to třeba každý večer. To je cíl Bílých mágů. Pomáhat sobě i druhým. Pomoc druhým má ještě jednu obdivuhodnou schopnost. Odpoutá naši pozornost od nás samých. Přestaneme se soustředit na své vlastní cíle a ponecháme tak prostor tvořivým silám. Aniž bychom si to uvědomovali, dosahujeme svých přání jakoby mimochodem.


Magický zákon - OčekávejToto je poslední podmínka magické práce. Očekávat s naprostou samozřejmostí splnění přání. Chovat se tak, jakoby již cíle bylo dosaženo. Zde musím upozornit ještě jednou. Nadměrné úsilí je na škodu. Vaše očekávání by mělo být opravdu samozřejmé a nemělo by mysl zaměstnávat více, než na krátké potvrzení cílů.


Magické doporučení - MlčToto není podmínkou ani magickým zákonem, ale pouhým doporučením. O svých přáních, která zformulujete v magické formuli, je dobré vždy pomlčet. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že vaše přání budou ovlivněna negativním přístupem lidí kterým se svěříte i jejich negativní energií.
24.01.2014 12:50:53
janickahercog
CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one