Záhady,tajemno,esoterika...

Už dávno se zajímám o esoteriku,přečetla jsem spoustu knížek,ted v době intenetu čtu z něj.Nyní mě napadlo,že vše co mě zajímá schromáždím na tyto stránky.Vše je převzaté,jen to chci mít na jednom místě a občas si v tom něco vyhledat a přečíst.Jsou tu odkazy odkud čerpám.

Magická kouzla a zaklínadla

Rada mágům a čarodějům"chceš-li zaklít slovem svým, zaklínadlem nechť je rým".

Nejlepší zaklínání jsou rytmické, veršované texty, které jsou dobře zapamatovatelné a mají ve svém znění sílu. Lépe potom působí na naší mysl, tím i na energii a kouzlo celé. Takže ať už přejímáte, překládáte nebo vymýšlíte vlastní zaklínadla - nebojte se veršování!


NA URYCHLENÍ ČASU

Zítra je dnes tak se to stane. Ať ten čas rychleji plyne!


ZAKLÍNADLO PROTI ZLÝM DUCHŮM

Zmizte a nikdy více se nevracejte jinak zloba má vás zničí. Prokletí strašlivé na vaše bedra dopadne a vy smrti půjdete vstříc cestou utrpení.


Jak přimět člověka, aby vám zavolal

Posaďte se v klidu a vizualizujte( vybavte si podobu člověka), který vám má podle vás zavolat. Chtění je málo musíte se opravdu soustředit a použít sílu vůle. Pak říkejte.

Zavolej mi, zavolej, zavolej mi, zavolej mi, zavolej mi, zavolej mi, zavolej mi ...

Přitom musíte neustále myslet na podobu člověka, se kterým chcete mluvit po telefonu.


Obrana proti magii

Univerzální obranou proti magickému útoku je vizualizace Bílého světla kolem celého Tvého těla, kterým nic neprostoupí (bude to vypadat jako by ses schoval do vajíčka). Tento světelný štít, Tě posílí a bude chránit před lehčím magickým útokem.

Pro silnější ochranu pokryj vajíčko jednostranným zrcadlem. Zrcadlo je tenká vrstva na povrchu vajíčka, z Tvé strany průhledná. Všechny magické útoky se budou od něj odrážet zpět k majiteli.


Obrana proti kletbám

Na obranu proti kletbám je nejjednodušší použít nějaký amulet. Ten nejznámější je pentagram. Před jeho použitím je třeba ho magicky aktivovat.

Udělej běžný zasvěcovací rituál a při něm mu dej úkol, aby Tě chránil před kletbami. V případě, že jsi prokletý, tak pro zrušení kletby je potřeba znát přesnou proklínací formuli. Stačí potom obrátit příčiny a následky - tím kletbu ukončíš. V tomto případě je potřeba hodně zkušeností a znalostí magie.

PŘÍKLAD ZRUŠENÍ KLETBY:

Je jediná síla, jenž je dokonalým zrušením kletby a jejím obrácením v nejpozitivnější dobro.

Tímto ruším všechny příčiny, následky, formy a projevy kletby, kterou na mě seslal . . . uveď jméno zaklínače (pokud ho neznáš nebo si nejsi jistý, tak ho neuváděj) ... a měním je v nejpozitivnější dobro.

V této chvíli je třeba znát cíl kletby a říci v co dobrého se má transformovat.

Např.: Smůlu a nemoci měním ve štěstí a zdraví.

A tak se staň!

Na lehčí formu kletby - uhranutí jsou zase dobré bylinky, například je na něj výborná šalvěj. Udělej si z ní odvar a vykoupej se v něm - to Tě očistí.

Pokud se nebudeš oplachovat a necháš si bylinný odvar uschnout na těle, tak Tě bude celý den chránit proti uhranutí.

Pokud máš pocit, že jsi uhranutý, tak můžeš udělat očistné kouzlo. Zapal svíčku, nasyp kolem ní šalvěj a sůl. Prones zaříkadlo na zrušení uhranutí a máš klid.


ZAŘÍKADLO PROTI UHRANUTÍ:

Zaklínám Tě ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Síly Světa volám Vás na pomoc, ozvěte se mi.

Vše zlé co ubližuje mi, ať vrátí se zpět zemi.

Co špatné potkává mě, nechť odejde co nejdál ode mě.

A tak se staň!


Obrana proti duchům

Jestli máš dojem, že se v Tvém příbytku zdržují duchové mrtvých, tak je můžeš požádat o opuštění tohoto prostoru. Zapal čtyři bílé svíce, svěcenou vodou vykrop místnost (hlavně rohy pokoje) a zapal kadidlo nebo vonnou tyčinku.

Namaluj do vzduchu pentagram v kruhu a prones magické zaříkání:

Slyšte, duchové, kteří jste přítomni v tomto domě!

Zaříkávám Vás v záři těchto svící, nezdržujte se více v mé blízkosti.

Vraťte se zpět do země stínů.

V dobrém Vás oslovuji, okamžitě odejděte a už se nevracejte!

A tak se staň!

Svíčky nech v klidu dohořet. Kadidlo nebo vonnou tyčinkou dokouřit, ať se pěkně pročistí prostor. Pokud by se duchové vraceli stále zpět, tak namaluj svěcenou křídou na každou zeď pokoje pentagram v kruhu a zakaž všem duchům vstup do místnosti. V případě, že jim potřebuješ povolit vstup, tak stačí ze zdi smazat pentagramy.

Zaklínám Vás ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Živlové Světa přijďte mi na pomoc, ozvěte se mi.

Do této místnosti nechť nevstoupí žádný duch, dokud bude na zdech namalován pentagram a kruh.

A tak se staň!


Obrana proti čtení myšlenek

Proti čtení myšlenek je dobré použít jógovou meditační techniku, která se jmenuje Antar Mauna - Vnitřní Ticho.

Vyprázdni svou mysl, ať je čistá jako voda. Nemysli vůbec na nic. Jen pozoruj svět, aniž by sis uvědomoval něco ve své mysli. Prostě jen buď. Když nebudeš na nic myslet, tak není co číst. Na "skenování" je podobná technika - staň se neviditelným. Kouzlo neviditelnosti je imaginační. Představuj si, že celé Tvé tělo je průhledné, začínáš splývat s okolím a stáváš se neviditelným. Všechny světelné paprsky, signály, záření tebou jen prostupují a neodrážejí se o Tvé tělo, pokračují dál skrze Tebe. Jsi totiž neviditelný, ničím nezachytitelný.

POTŘEBY: Bílé svíčky, čistá voda, rostlina (nesmí být jedovatá), čerstvý vzduch (v místnosti, ve které kouzlo provádíte, musí být otevřené okno), na sobě bílé oblečení, ale není to podmínkou.

POSTUP: V místnosti musí být klid. Svíčky rozestavíme do kruhu a jednu dáme doprostřed, doprostřed dáme také rostlinu a sklenici s vodou. Vstoupíme do kruhu a začneme odříkávat magickou formuli:

Je síla, jež pohybuje planetami, je síla, jež máme jí my v sobě sami.

Ubližovat sobě i ostatním nám brání pomocníky konající dobro shání.

Je v nás je všude a chránit nás bude.

V zemi je s ní rotuje (při tomto rýmu utrhneme kousek rostliny a sníme ho)

Vodou míhá a vlny její zdvihá (napijeme se vody) S větrem vane k nebi povstane (přijdeme k oknu a nadechneme se čerstvého vzduchu. Ten v sobě zadržíme, opět vstoupíme do kruhu a vydechneme)

Oheň jí poslouchá našim dotazům naslouchá (zapálíme svíčku uprostřed kruhu)

Tak prosím dej mi jen část své síly a v tu chvíli posil mou obranu proti zlým démonům

Děkuji ve jménu tvém!

Chvíli se soustřeďte na sílu, která vámi proplouvá a na svou auru. Potom postupně zhasněte svíčky v kruhu a naposled tu uprostřed.


Kouzlo peněz

Než začnete s kouzlem vyberte si některého z božstev, které je spojeno s dobrotou, prosperitou např. Anu, Artio, Cernunnos, Dagda, Habondia, Liban,....

Potřeby: zelená svíčka, několik zápalek, nějaké peníze mince, bankovka

Postup: Za přibývajícího měsíce nejlépe ve čtvrtek nebo v neděli, utvořte kruh, vyvolejte božstvo, s nímž chcete pracovat, seznamte ho s vaší prosbou. Požádejte o pomoc s vaším kouzlem, abyste dosáhli cíle. Potom škrtněte zápalkou a pomalu zapalte svíčku. Vnímejte, jak bohyně naplňuje svíčku svou silou vaší potřeby. Položte peníze pod držák svíčky nebo před sebe na oltář a řekněte:

"Tyto peníze jako všechny peníze, které potřebuji, jsou nyní pohřbeny mimo můj dosah. Pomoz mi ANU( nebo řekněte jméno boha nebo bohyně podle vašeho výběru), spálit všechny překážky na mé cestě a dosáhnout peněz, které potřebuji (nyní uveďte účel své potřeby např. potřebuji nutně peníze na nové auto,...).Tato svíce dohořívá stejně jako má chudoba, a tak jak se koruna zbaví zátěže, které ji drží, tak se jí zbaví i ostatní peníze, které potřebuji."

Co nejdelší dobu s věnujte vizualizaci spalování finančních problémů a sledujte přitom, jak svíce dohořívá. Pokud nemůžete sedět tak dlouho, než svíce zcela dohoří, zopakujte toto kouzlo o následujících večerech, dokud celá svíce nedohoří. Jakmile svíce dohoří, měli byste rituál ukončit slovy.

"Peníze, které potřebuji jsou uvolněny. Nyní ke mně volně plynou. Má potřeba je uspokojena. Děkuji ti, buď požehnána Anu. Ať je to tak."

Pak můžete zrušit kruh.


Jak ulovit štěstí - kouzlo zajišťující štěstí a splnění přání

Potřeby: 4 červené a 4 zelené svíčky, sklenka vína, několik poživatelných semen nebo ořechů, kulatý oblázek

Jídlo je odedávna symbolem magie. Nápisy na koláčích i jiných jídlech nacházíme již u starých Řeků a jejich bohoslužeb. Lidé napsali svá přání na medové koláčky, zapálili a opět uhasili svíčky a potom koláčky snědli. Tento obřad můžete vykonat v kteroukoliv roční dobu, když Měsíc dorůstá. Červené svíčky představují štěstí a zelené prosperitu, ale je možné použít i jiné barvy podle toho, co máte rádi:- ) Semena jsou příslibem opětného růstu.

Postup: svíčky rozmísti do většího kruhu, střídavě červenou a zelenou a řiď se přitom hlavními směry kompasu. Dej je na sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a severozápad. Doprostřed tohoto kruhu postav skleničku s vínem a misku se semeny nebo ořechy. v levé ruce drž během celého rituálu kulatý oblázek, který představuje neustálý koloběh života a vesmír. Jako první zapal severní svíčku, pak vstup do středu kruhu a vhoď jedno semínko do vína. Potom vyslov své přání a současně semínko sněz. Tak pokračuj i s dalšími sedmi svíčkami a postupuj přitom ve směru hodinových ručiček. své přání můžeš rozdělit na osm částí, a pronést je postupně tak, jak budeš zapalovat svíčky. Až bude zapáleno všech osm svíček, posaď se do středu kruhu, vypij zbytek vína jako úlitbu světu a drž v ruce oblázek který ti přinese štěstí.


Bohatství

Boty jsou totiž v mnoha zemích světa symbolem autority. Na některých anglosaských svatebních obřadech se prováděl rituál, kdy ženich dostal od otce nevěsty pár bot a jimi se dotknul hlavy nevěsty a tím si zaručil převedení mužské autority z otce na manžela. Boty, aby přinesly štěstí, musí být staré. Pak mají v sobě něco jako duši a mohou mít i magickou moc.

Ale přejdeme k samotnému kouzlu. O úplňkové noci nabijte vybraný peníz v dlani tak, že ho na určitou dobu podržíte v dlani na měsíčním světle. Při tom odříkávejte toto: "Co vidím, budiž zmnoženo, abych neměl nedostatek peněz"

Takto nabitou minci pak vložte do levé boty. Obujte si obě boty a ve směru hodinových ručiček v nich obejděte tři kolečka. Pak boty sundejte a dobře uložte na místo, kde se jich nikdo nedotkne. Uložte je do tvaru T. Tohle obcházení do kruhu dělejte tři dny po sobě i s ukládáním bot. Potom takto začarovanou minci dobře připevněte do bot, které často nosíte. Dokud tuhle minci neutratíte a budete ji v botě nosit, bude vám přinášet úspěch a bohatství.


Očištění

Doprostřed místnosti postavte talíř či podnos, na který nasypte kruh z mořské soli, doprostřed zapalte modrou svíci a nechejte ji vyhořet. Dohoří-li svíčka, seberte sůl, zbytky vosku a knot a vše vhoďte do tekoucí vody. Pak se otočte a odejděte, aniž by jste pohlédli zpět. Nenachází-li se poblíž tekoucí voda, vše zakopejte co nejdále od svého domu

Očistný rituál - očista domova

Namočte jednu polévkovou lžíci jetele v octu po dobu tří dnů. Přeceďte jej a nálev přilijte do kbelíku s dobrou vodou tj. mořskou, pramenitou či filtrovanou a umyjte jí Váš pokoj. Máte-li koberce řádně je pokropte, abyste zbavili pokoj negativních vlivů a zlých démonů..


MIGRÉNA

Způsobuje bolest hlavy, což oběť je povinna hrát nesoustředěností, rozmrzelou náladou atd., nejméně po dvacet minut.

ZAKLÍNADLO: Zaklínám tě zlovůlí, ať tě hlava rozbolí!


OCHRANNÝ KRUH

Při tomto kouzlu se musí nakreslit kruh kolem sesilatele, který ochrání před útoky zbraní (kromě specielně magických) po dobu pěti minut.

ZAKLÍNADLO:Kreslím sílu, jež mne chrání, před útoky ostrých zbraní !


RAK

Tímto kouzlem je magicův cíl uhranut a pokud bude chodit do pěti minut, musí tak činit pozpátku.

ZAKLÍNADLO: Já poslední se budu smát, choď pozpátku jako rak!


SVĚTLO

Vytvoří světlo pryštící z hole, či z dlaně na dobu patnácti minut. Takto vyvolaný oheň pouze svítí, nezraňuje a nepálí.

ZAKLÍNADLO: Váži k sobě ohně jas, pro mne sviť, temnotu zmař!


ODEMYKÁNÍ

Toto kouzlo ruší magicky vytvořené zámky. Sesilatel může strhnout fáborek i papírek s dobou tvorby.

ZAKLÍNADLO: Ruším zámek ze všech sil, ať ho kdo chtěl vytvořil!


VICHŘICE

Odnese magica až o dvacet metrů od místa seslání. Kouzlo se zobrazuje během a nezaručuje nezranitelnost, směr je libovolný.

ZAKLÍNADLO: Jako kdyby si jen hrál, odnese mne vítr v dál!


ROZVAŽ POUTA

Uvolňuje magicky utvořená pouta. Dá se sesílat bez gesta, ovšem s patřičným úsilím.

ZAKLÍNADLO: Nezastaví mě/tě už nic, pouta pouty nejsou víc!


OCHRNUTÍ

Toto kouzlo znemožní pohyb nepřítele na jednu minutu, přičemž dotkne-li se ho někdo zbraní, či částí těla nebo něčím, co se ho přímo dotýká, strne na dobu, jež první oběti k vysvobození zbývá.

ZAKLÍNADLO: Účel mého kouzla splň, jako kámen ihned strň!


SRAŽ

Toto kouzlo nepřítele srazí k zemi, ovšem může ihned vstát.

ZAKLÍNADLO: Tvořím mocné kouzlo zkázy, ať nepřítele k zemi srazí!


ZAHOĎ ZBRAŇ

Příslušným gestem a vyřčením zaklínadla je okouzlený přinucen odhodit zbraň nejméně půl metru od sebe. Poté ji může opět klidně sebrat.

ZAKLÍNADLO: Před ohněm své ruce chraň, okamžitě zahoď zbraň!


MAGICKÝ ŠTÍT

Sesílá se na spřízněné bytosti a ochrání je před prvním zásahem v boji, který nastane nejdéle do pěti minut. Nechrání proti kouzlům. Kouzlo nelze kupit.

ZAKLÍNADLO: Proti tvému zranění, síla má tě ochrání!


POSLÁNÍ

Omámí daného tvora na deset minut tak, že splní jednoduchý úkol, který ho ovšem na životě nijak neohrozí a nebude k jeho vykonání potřebovat žádnou ze svých speciálních schopností, které má jako postava.

ZAKLÍNADLO: Kouzlo mé tě omámí, slyš co jest tvým posláním!


CHOĎ PO VODĚ

Tímto kouzlem lze změnit vodní plochu o rozměrech 3m2 na pevnou zem po dobu třiceti vteřin tak, že se dá přes ní přecházet.

ZAKLÍNADLO: Vodo čirá, přání mám, pevninou se chvíli staň!


BOJUJ S NÁMI

Tímto kouzlem lze protivníka ovládnouti tak, že se přidá na magicovu stranu, až do chvíle, kdy sám o život by mohl přijít, případně do prvního zranění.

ZAKLÍNADLO: Má vůle jest tvojí vůlí, budiž s námi v tomto boji!


NEVIDITELNOST

Zneviditelní očarovanou osobu nejdéle na třicet minut. Takto okouzlený se smí volně pohybovat, ovšem nesmí nijak kouzlit, bojovat či sbírat věci, jinak se zviditelní. Po zviditelnění nastává 15ti vteřinová desorientace. Objekt nemůže procházet zdmi, ani ničím jiným pevné podstaty a není chráněn náhodným zraněním.

ZAKLÍNADLO: Staniž se, co má se stát, nespatří mě/tě ničí zrak!


OCHRANA PŘED KOUZLY

Vytvoří štít, který zabraňuje jak proniknutí kouzel, tak i jejich sesílání, či boji. Lze kombinovat s ochranným kruhem (seslat jako druhé kouzlo) u vlastní osoby. Doba trvání je omezena na pět minut.

ZAKLÍNADLO: Tvořím si teď mocný štít, kouzlem víc mě nezraníš!


SPÁNEK

Uspí daného tvora na jednu minutu. Takto očarovaný je normálně zranitelný, avšak každá údočná rána jej probudí.

ZAKLÍNADLO: Ač mnoho mne to bude stát, ty minutu teď budeš spát!


ŽIVÝ ŠTÍT

Oběť magicova je nucena vlastním tělem ho chránit před útoky po dobu pěti minut, ale nikdy jej nedoprovází. Zůstává na jednom místě. Tímto kouzlem lze udržovat jen jednoho tvora, a to pouze v nouzi nejvyšší, kdy není nikde v okolí nikdo, kdo by magicovi pomohl.

ZAKLÍNADLO: Uděláš, co budu chtít, proměň se v můj živý štít!


ZASTAV ČAS

Na dvě minuty zastaví čas pro všechny, kromě sesilatele. Pokud se v tomto stavu sesilatel někoho dotkne, zastaví čas i pro sebe a nastane velký problém, jak vše vrátit zpět. Většinou to vede u obou přímo zúčastněných k šílenství.

ZAKLÍNADLO: Používám mocných sil, aby čas se zastavil!


Pro konkrétní potřebu

Kouzlo, které působí jen na to, co konkrétně potřebujete. Uvidíte, že to funguje a funguje to i u NEVYVOLENÝCH. Jenže si nemůžete nic přát. Kouzlo samo zjistí, co potřebujete. Odříkat ho můžete kdykoliv. Ovšem nejlepší hodina je 12 poledne, vezměte si modrou svíčku a modrou látkovou stuhu, tu si uvažte na zápěstí:

SATUR MAGMA NELAI AGH DHAMA TERA!


Získání staré lásky

DILECTIO RECURSO INTER MEAC MEUM PERDITUS MICUS POKUD


Pro pozitivní energii

Jestli se v poslední době necítíte v pokoji nějak nespokojeně, bude to možná tím, že k vám zabloudila nějaká negativní energie, a té se nyní můžete zbavit vyslovením 3x za sebou po západu slunce této formulky:

"Klaním se ti noci tichá a vyzývám tvé sluhy, aby mi v dobrém na pomoc přišly a vypudili zlo z tohoto místa, žádám Vás ve jménu nespočetných hvězd, i ve jménu Měsíce, který nad nocemi bdí, ochraňujte mě a dbejte na to aby sem nemohlo vstoupit v žádné podobě zlo. Taková je vůle má!"


Kouzlo přání

Potřeby-1 papír a misku ve které papír budeš pálit. Postup-Na papírek napiš své přání a pak si ho představuj jak se přání plní!! Potom papírek spal a rozesyp ho venku!!

A pak jen čekej.


Zaklínadlo lásky

"Vyzývám vás nebeské síly, ať dojde má zpráva k svému cíli. Ať zjistí moje (jeho jméno) milá, že mě má ráda, ať láskou ke mně nemůže spát". Ať se tak stane.


Zaklínadlo počasí

"Archilus, Pilantus, Djamo"
24.01.2014 13:32:39
janickahercog
CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one